AllySatis.org
vārdu krājums krievu numuri

As = AllySatis.org
As krievu

allysatis >> krievu >> vārdu krājums >> numuri

vārdu krājums krievu numuri

Vardnica ir pamats valodu. Bez vardnicas nav iespejams iemacities valodu. Iegaumet vardnica ir japarskata vairakas reizes ar regulariem starplaikiem. Saistot vardus ar vinu atteliem memorization vieglak. Parasti cilveka atminu nevar but vairak par 10 vardiem diena. Tadel ir svarigi, ka jus saksiet konsolidet savu vardu krajumu grupam 15 lidz 17 vardiem vai mazak! (Sagrupets pec temas, piemeram). Uzzinat vairak reizes un atgriezties bieži allysatis.org.

  Palīdzēt mums to iztulkot šos vārdus savā valodā.
Lai tulkotu vārdu savā valodā, noklikšķiniet uz jautājuma zīmes "? ".
vārdu krājums Angļu numuri
vārdu krājums Arābu numuri
vārdu krājums Bulgāru numuri
vārdu krājums Čehu numuri
vārdu krājums Dāņu numuri
vārdu krājums Franču numuri
vārdu krājums Grieķu numuri
vārdu krājums hindi numuri
vārdu krājums Holandiešu numuri
vārdu krājums Igauņu numuri
vārdu krājums Indonēziešu numuri
vārdu krājums Īru numuri
vārdu krājums Itāļu numuri
vārdu krājums Japāņu numuri
vārdu krājums Ķīniešu numuri
vārdu krājums korejiešu numuri
vārdu krājums krievu numuri
vārdu krājums Latviešu numuri
vārdu krājums Lietuviešu numuri
vārdu krājums Maltiešu numuri
vārdu krājums Norvēģu numuri
vārdu krājums Poļu numuri
vārdu krājums Portugāļu numuri
vārdu krājums Rumāņu numuri
vārdu krājums Slovāku numuri
vārdu krājums Slovēņu numuri
vārdu krājums Somu numuri
vārdu krājums Spāņu numuri
vārdu krājums Turku numuri
vārdu krājums Ungāru numuri
vārdu krājums Vācu numuri
vārdu krājums Vjetnamiešu numuri
vārdu krājums Zviedru numuri

numuri Angļu Latviešu krievu
numbers numuri номера
one viens одна
two Divi два
three trīs три
four četri четверо
five pieci пять
six seši шесть
seven Septini семь
eight astoņi восемь
nine deviņi девять
ten desmit десять
eleven vienpadsmit одиннадцать
twelve divpadsmit двенадцать
thirteen trīspadsmit тринадцать
fourteen četrpadsmit четырнадцать
fifteen piecpadsmit пятнадцать
sixteen sešpadsmit шестнадцать
seventeen septiņpadsmit семнадцать
eighteen astonpadsmit восемнадцать
nineteen deviņpadsmit девятнадцать

App-Learn-English-Online

 App online free iphone

Try it now it's free.

ipad online Apllication

iPhone | iPad | Android | windows phone

tablet | smartphone