курсове -  френски     

курсове - френски безплатни онлайн


As  френски

ALLYSATIS са безплатни онлайн курсове

Нашите курсове са направени за тези, които искат да бъдат в състояние да разбират и да общуват на език, който е най-бързо. Не е необходимо да научат граматика и правопис да изразят себе си, децата са ясно доказателство. Изучаване на език в книгата, освен ако не сте експерт по Фонетика, е практически невъзможно. Това означава, на езика, се запознае със звуци. Ето защо нашата метод на обучение се основава на разбирането за звук и образ. В писмен вид служи само да фиксира звуци и картинки. В първия етап не се четат текстовете, но да слушат звуци. Слушам, виждам, аз научите. френски

Ние Ви препоръчваме да вземе предвид тези курсове в хронологичен ред

курсове - френски

курсове - френски 1
курсове - френски 2
курсове - френски 3

Email :


 Password :