khoá học Tiếng Pháp     

khoá học Tiếng Pháp Trực tuyến miễn phí


As  Tiếng Pháp

ALLYSATIS đang có các khóa học trực tuyến miễn phí

Các khóa học của chúng tôi đều được làm cho những người muốn hiểu và giao tiếp trong một ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Nó không phải là cần thiết để giảng dạy ngữ pháp hoặc chính tả để nói chuyện, trẻ em là những bằng chứng. Học một ngôn ngữ trong một quyển sách, trừ khi bạn là một chuyên gia trong phonetics, hầu như là impossible. Nó có nghĩa là ngôn ngữ, trở nên quen thuộc với các âm thanh. Đó là lý do tại sao phương pháp học tập của chúng tôi là dựa trên âm thanh và hình ảnh sự hiểu biết. Các văn bản chỉ là một chuẩn cho các âm thanh và hình ảnh. Trong một lần đầu tiên không thử để đọc văn bản, nhưng lắng nghe các âm thanh. Tôi nghe, tôi thấy, tôi tìm hiểu. Tiếng Pháp

Chung tôi khuyên bạn nên dùng các khóa học này trong chronological trật tự

khoá học Tiếng Pháp

khoá học Tiếng Pháp 1
khoá học Tiếng Pháp 2
khoá học Tiếng Pháp 3

Email :


 Password :